قشکر

شکرشاهرود

1401/05/22 02:14:07
پایانی:1,722
(0.58%)
آخرین:1,730
(1.05%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:8.89M
1,6271,797
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,550
1,725
1,740
10,0001
157,797
1,724
1,748
50,0001
27,160
1,723
1,749
50,0001
2,502,776(100%)
83(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,371,329(95%)
73(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
131,447(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 51,925,063 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 55,937,377 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38237499121,224-
حمایت21,2241,1879671,474-
حمایت11,4771,4031,0211,6285,174
P1,8781,8411,8781,878-
مقاومت12,1312,0572,4382,1285,220
مقاومت22,5322,4952,4922,282-
مقاومت32,7852,7112,5472,532-


آخرین اخبار قشکر

نمایش اخبار قدیمی‌تر