قشكر

شكرشاهرود

1401/04/16 20:56:13
پایانی:2,163
(-1.68%)
آخرین:2,115
(-3.86%)

تعداد معاملات:320
حجم:3.21M
ارزش معاملات:6.81B
حجم مبنا:6.93M
2,0902,310
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
116,770
2,115
2,117
2,5001
237,650
2,112
2,123
7,0002
14,068
2,111
2,124
3,7101
3,213,107(100%)
117(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,213,107(100%)
106(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,401,285 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 65,565,570 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4811,4561,5881,771-
حمایت21,7711,7591,6321,974-
حمایت12,0111,9861,6762,0996,751
P2,3012,2892,3012,301-
مقاومت12,5412,5162,8252,5046,882
مقاومت22,8312,8192,8692,629-
مقاومت33,0713,0462,9132,831-


آخرین اخبار قشکر

نمایش اخبار قدیمی‌تر