مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

1401/02/31 06:40:25
پایانی:50,400
(0%)
آخرین:51,300
(1.78%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
45,50051,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4667,967
51,300
51,450
4901
1194
51,200
52,400
1,3001
33,000
51,150
52,600
2011
3,571,519(100%)
624(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,302,733(92%)
784(100%)
15,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
283,786(8%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 288,468,842 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 212,318,550 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,01615,90021,80025,933-
حمایت225,93326,37523,76834,948-
حمایت138,61639,50025,73440,518148,750
P49,53349,97549,53349,533-
مقاومت162,21663,10076,86558,548153,900
مقاومت273,13373,57578,83164,118-
مقاومت385,81686,70080,80073,133-


آخرین اخبار مفاخر

نمایش اخبار قدیمی‌تر