مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

1402/09/15 11:00:45
پایانی:10,370
(-1.89%)
آخرین:10,300
(-2.55%)

تعداد معاملات:324
حجم:1.19M
ارزش معاملات:12.41B
حجم مبنا:1
9,84011,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,924
10,290
10,300
90,3941
635,913
10,280
10,400
14,4402
54,969
10,270
10,410
2,0001
1,384,058(91%)
146(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,522,933(100%)
58(100%)
138,875(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,306,037 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 272,289,917 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2733,5504,7107,316-
حمایت27,3166,9555,0969,089-
حمایت18,9138,1905,48310,18431,530
P11,95611,59511,95611,956-
مقاومت113,55312,83015,53613,72931,970
مقاومت216,59616,23515,92314,824-
مقاومت318,19317,47016,31016,596-


آخرین اخبار مفاخر

نمایش اخبار قدیمی‌تر