وساپا

سرمايه‌گذاري‌ سايپا

1401/07/15 13:02:57
پایانی:4,223
(0.71%)
آخرین:4,253
(1.43%)

تعداد معاملات:804
حجم:12.66M
ارزش معاملات:53.46B
حجم مبنا:6.4M
3,9004,486
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
4,240
4,253
39,9571
1486
4,239
4,255
2,0001
1100,000
4,226
4,256
90,0001
12,516,042(99%)
178(99%)
حجمحقیقیتعداد
12,660,042(100%)
318(100%)
144,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 296,939,580 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.77سرانه فروش حقیقی: 168,123,765 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4832,2752,6553,451-
حمایت23,4513,3472,7814,032-
حمایت14,0033,7952,9084,39113,577
P4,9714,8674,9714,971-
مقاومت15,5235,3156,2015,55213,786
مقاومت26,4916,3876,3285,911-
مقاومت37,0436,8356,4556,491-


آخرین اخبار وساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر