دیران

ایران‌دارو

1402/09/06 09:34:35
پایانی:8,480
(0.23%)
آخرین:8,600
(1.65%)

تعداد معاملات:77
حجم:110,418
ارزش معاملات:946M
حجم مبنا:1.74M
7,8709,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
8,570
8,610
9,5682
439,044
8,560
8,620
8,3303
15,000
8,550
8,630
24,1612
476,512(96%)
26(96%)
حجمحقیقیتعداد
380,412(77%)
36(97%)
20,000(4%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
116,100(23%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 155,416,221 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.73سرانه فروش حقیقی: 89,608,160 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,4537,9208,97011,086-
حمایت211,08610,8209,32012,691-
حمایت112,65312,1209,67013,68242,240
P15,28615,02015,28615,286-
مقاومت116,85316,32018,76916,89143,140
مقاومت219,48619,22019,11917,882-
مقاومت321,05320,52019,47019,486-


آخرین اخبار دیران

نمایش اخبار قدیمی‌تر