دیران

ایران‌دارو

1402/09/15 10:43:40
پایانی:8,930
(-3.14%)
آخرین:8,880
(-3.68%)

تعداد معاملات:474
حجم:1.77M
ارزش معاملات:15.89B
حجم مبنا:1.75M
8,5809,860
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6100,000
8,880
8,900
24,8165
22,700
8,860
8,910
8,5882
514,261
8,850
8,920
6001
1,796,749(100%)
159(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,796,749(100%)
142(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,911,752 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 112,992,736 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,4537,9208,97011,086-
حمایت211,08610,8209,32012,691-
حمایت112,65312,1209,67013,68242,240
P15,28615,02015,28615,286-
مقاومت116,85316,32018,76916,89143,140
مقاومت219,48619,22019,11917,882-
مقاومت321,05320,52019,47019,486-


آخرین اخبار دیران

نمایش اخبار قدیمی‌تر