کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

1402/09/15 10:34:52
پایانی:19,700
(-2.71%)
آخرین:19,850
(-1.97%)

تعداد معاملات:24
حجم:132,001
ارزش معاملات:2.6B
حجم مبنا:1
19,65020,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,520
19,850
20,100
9,9473
313,613
19,750
20,150
49,5942
325,696
19,700
20,200
23,5465
78,122(59%)
16(94%)
حجمحقیقیتعداد
132,001(100%)
6(100%)
53,879(41%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 96,187,712 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.22سرانه فروش حقیقی: 433,403,283 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.51

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار کفرآور

نمایش اخبار قدیمی‌تر