فزرین

زرین معدن آسیا

1402/09/06 09:36:11
پایانی:4,620
(0.93%)
آخرین:4,670
(2.03%)

تعداد معاملات:78
حجم:63,150
ارزش معاملات:293M
حجم مبنا:1
4,2574,897
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2120,000
4,650
4,740
10,0001
18,794
4,645
4,750
102,0983
150,000
4,644
4,756
107,2743
1,067,734(84%)
25(96%)
حجمحقیقیتعداد
711,936(56%)
38(90%)
200,000(16%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
555,798(44%)
4(10%)
سرانه خرید حقیقی: 197,317,243 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.28سرانه فروش حقیقی: 86,556,429 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39505551,4273,090-
حمایت23,0902,8921,7184,423-
حمایت14,4404,0452,0095,24617,370
P6,5806,3826,5806,580-
مقاومت17,9307,5359,5707,91317,620
مقاومت210,0709,8729,8618,736-
مقاومت311,42011,02510,15210,070-


آخرین اخبار فزرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر