فزرین

زرین معدن آسیا

1401/02/31 06:45:46
پایانی:7,590
(0%)
آخرین:7,600
(0.13%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
7,1408,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
190,241
7,560
7,600
19,0001
196,022
7,550
7,620
15,2631
1645,650
7,540
7,650
17,7773
6,228,349(75%)
477(99%)
حجمحقیقیتعداد
8,315,791(100%)
495(100%)
2,087,442(25%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 99,105,175 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 127,508,795 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت376-6807003,593-
حمایت23,5933,2151,1605,701-
حمایت15,5964,8401,6207,00422,600
P9,1138,7359,1139,113-
مقاومت111,11610,36013,57911,22122,900
مقاومت214,63314,25514,03912,524-
مقاومت316,63615,88014,50014,633-


آخرین اخبار فزرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر