فزرین

زرین معدن آسیا

1401/05/22 02:40:13
پایانی:4,868
(-0.44%)
آخرین:4,947
(1.16%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
4,5975,183
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2210,000
4,900
4,947
565,4884
11,100
4,870
4,948
17,2502
14,000
4,816
4,949
50,0001
5,833,928(51%)
194(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,137,405(54%)
196(99%)
5,621,072(49%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
5,317,595(46%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 146,389,492 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 152,433,099 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5111,2421,8593,015-
حمایت23,0152,8812,0653,959-
حمایت13,9813,7122,2714,54214,686
P5,4855,3515,4855,485-
مقاومت16,4516,1827,6226,42914,925
مقاومت27,9557,8217,8287,012-
مقاومت38,9218,6528,0347,955-


آخرین اخبار فزرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر