گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

1401/02/31 06:40:25
پایانی:15,020
(0%)
آخرین:14,970
(-0.33%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
14,88016,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
315,135
14,960
14,960
192
411,738
14,950
14,970
7,7911
31,656
14,940
14,980
1,4152
4,118,586(61%)
633(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,782,212(100%)
4,821(100%)
2,663,636(39%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
10(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 97,726,953 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.62سرانه فروش حقیقی: 21,130,226 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,3839,46510,38211,136-
حمایت211,13611,17710,68812,538-
حمایت113,05313,13510,99413,40444,730
P14,80614,84714,80614,806-
مقاومت116,72316,80518,94516,20845,350
مقاومت218,47618,51719,25117,074-
مقاومت320,39320,47519,55718,476-


آخرین اخبار گدنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر