تابا

تابان نيرو سپاهان

1401/02/29 22:36:27
پایانی:21,550
(-2.92%)
آخرین:21,550
(-2.92%)

تعداد معاملات:585
حجم:1.42M
ارزش معاملات:30.68B
حجم مبنا:310,000
21,55022,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,693
21,550
21,650
11,0992
000
21,850
1,0001
000
21,950
8882
1,376,350(97%)
253(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,422,585(100%)
195(100%)
46,235(3%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 117,234,555 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 157,213,880 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
8
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,68310,61512,43714,396-
حمایت214,39614,36213,04517,181-
حمایت117,97317,90513,65218,90164,650
P21,68621,65221,68621,686-
مقاومت125,26325,19529,44724,47165,100
مقاومت228,97628,94230,05426,191-
مقاومت332,55332,48530,66228,976-


آخرین اخبار تابا

نمایش اخبار قدیمی‌تر