پشاهن

توليدي پلاستيك‌ شاهين

1401/05/28 09:22:22
پایانی:63,550
(0.07%)
آخرین:65,400
(2.99%)

تعداد معاملات:15
حجم:2,623
ارزش معاملات:171M
حجم مبنا:157,357
61,60065,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
55259,044
65,400
000
178
64,950
000
1250
61,650
000
8,717(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,717(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 553,965,350 تومانقدرت خرید حقیقی: 10.00سرانه فروش حقیقی: 55,396,535 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5669,50019,90016,433-
حمایت216,43319,90023,36932,324-
حمایت144,16651,10026,83442,142215,700
P58,03361,50058,03358,033-
مقاومت185,76692,700116,96573,924215,700
مقاومت299,633103,100120,43083,742-
مقاومت3127,366134,300123,90099,633-


آخرین اخبار پشاهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر