پشاهن

تولیدی پلاستیک‌ شاهین

1401/05/22 00:55:35
پایانی:62,300
(0.08%)
آخرین:64,100
(2.97%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:161,944
60,40064,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
60472,709
64,100
000
165,220
60,400
000
000000
4,718(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,718(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 146,965,700 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.00سرانه فروش حقیقی: 29,393,140 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5669,50019,90016,433-
حمایت216,43319,90023,36932,324-
حمایت144,16651,10026,83442,142215,700
P58,03361,50058,03358,033-
مقاومت185,76692,700116,96573,924215,700
مقاومت299,633103,100120,43083,742-
مقاومت3127,366134,300123,90099,633-


آخرین اخبار پشاهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر