گپارس

امور رفاهي كارگزاران پارس

1401/05/28 10:25:08
پایانی:112,400
(0%)
آخرین:109,050
(-2.98%)

تعداد معاملات:1
حجم:46
ارزش معاملات:5.01M
حجم مبنا:76,536
109,050115,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
109,050
76,51226
000
115,600
1001
000
115,650
5181
46(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
46(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,170,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 5,170,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
16
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت386,96685,05089,05096,883-
حمایت296,88395,92590,384102,995-
حمایت1102,966101,05091,717106,771327,150
P112,883111,925112,883112,883-
مقاومت1118,966117,050126,382118,995327,150
مقاومت2128,883127,925127,715122,771-
مقاومت3134,966133,050129,050128,883-


آخرین اخبار گپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر