گپارس

امور رفاهی کارگزاران پارس

1401/05/22 01:00:49
پایانی:112,400
(0%)
آخرین:109,050
(-2.98%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:76,536
109,050115,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
109,050
49,66322
000
112,400
5,2501
000
113,000
1001
103(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
103(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,788,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 11,577,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت377,61674,47580,23792,283-
حمایت292,28390,71282,159101,088-
حمایت1100,66697,52584,079106,528327,150
P115,333113,762115,333115,333-
مقاومت1123,716120,575134,020124,138327,150
مقاومت2138,383136,812135,940129,578-
مقاومت3146,766143,625137,862138,383-


آخرین اخبار گپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر