گپارس

امور رفاهی کارگزاران پارس

1402/09/15 10:38:03
پایانی:168,150
(-0.02%)
آخرین:163,300
(-2.91%)

تعداد معاملات:1
حجم:886
ارزش معاملات:144M
حجم مبنا:116,449
163,200173,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,236
163,300
172,900
1,7713
324,312
163,200
172,950
6001
000
173,000
1,8702
886(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
886(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 148,980,900 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 148,980,900 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت395,933104,525121,437121,166-
حمایت2121,166125,462127,079147,008-
حمایت1163,583172,175132,714162,974621,750
P188,816193,112188,816188,816-
مقاومت1231,233239,825279,285214,658634,100
مقاومت2256,466260,762284,920230,624-
مقاومت3298,883307,475290,562256,466-


آخرین اخبار گپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر