رتکو

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
6
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
3
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,8107,0807,4857,350-
حمایت27,3507,4857,6207,968-
حمایت18,4308,7007,7558,35128,530
P8,9709,1058,9708,970-
مقاومت110,05010,32011,2649,58828,530
مقاومت210,59010,72511,3999,971-
مقاومت311,67011,94011,53510,590-

آخرین اخبار رتکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر