زرین

صندوق س. سهام زرین کوروش-س

1401/05/22 01:32:13
پایانی:12,332
(-1.6%)
آخرین:12,330
(-1.61%)

تعداد معاملات:24
حجم:16,798
ارزش معاملات:207M
حجم مبنا:1
11,28013,786
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
12,330
12,380
30,3052
11,000
12,326
12,381
3,0001
1319
12,325
12,384
4001
47,535(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
47,535(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 83,743,088 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 58,620,162 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -