زرین

صندوق س. سهام زرین کوروش-س

1401/02/31 06:35:11
پایانی:13,546
(0%)
آخرین:13,589
(0.31%)

تعداد معاملات:216
حجم:908,245
ارزش معاملات:12.3B
حجم مبنا:1
12,36815,116
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,022
13,551
13,589
7,6162
12,146
13,535
13,597
3,1852
11,000
13,524
13,598
6,5002
359,119(40%)
46(94%)
حجمحقیقیتعداد
908,245(100%)
55(100%)
549,126(60%)
3(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 105,752,738 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 223,692,486 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.12
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -