زرين

صندوق س. سهام زرين كوروش-س

1402/03/19 17:17:26
پایانی:19,729
(0.41%)
آخرین:19,670
(0.11%)

تعداد معاملات:64
حجم:181,855
ارزش معاملات:3.58B
حجم مبنا:1
17,68321,611
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24,562
19,630
19,670
8,7471
16,560
19,620
19,680
20,0001
12,502
19,616
19,688
2,6851
21,503(12%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
162,979(90%)
12(92%)
160,352(88%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
18,876(10%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 53,029,085 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 267,951,057 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.05
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -