پدرخش

درخشان‌ تهران‌

1401/05/22 01:06:03
پایانی:6,170
(0.16%)
آخرین:6,140
(-0.32%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.46M
5,8606,460
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
320,830
6,150
6,200
4,8781
14,616
6,140
6,230
9,7721
190,908
6,130
6,240
1,0001
1,110,795(99%)
70(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,121,295(100%)
78(100%)
10,500(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 97,908,645 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 88,697,309 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9432,6903,2654,346-
حمایت24,3464,2203,4565,225-
حمایت15,2434,9903,6485,76818,540
P6,6466,5206,6466,646-
مقاومت17,5437,2908,6317,52518,720
مقاومت28,9468,8208,8238,068-
مقاومت39,8439,5909,0158,946-


آخرین اخبار پدرخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر