پدرخش

درخشان‌ تهران‌

1401/04/09 01:55:07
پایانی:7,030
(-0.14%)
آخرین:7,170
(1.84%)

تعداد معاملات:584
حجم:3.27M
ارزش معاملات:23B
حجم مبنا:2.13M
6,6907,390
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
7,150
7,170
50,4253
24,315
7,130
7,180
43,25052
14,298
7,110
7,190
50,8002
3,221,633(98%)
215(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,204,991(98%)
178(99%)
50,806(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
67,448(2%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 105,339,906 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 126,579,138 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6032,3153,0974,456-
حمایت24,4564,3123,3585,652-
حمایت15,7335,4453,6196,39121,180
P7,5867,4427,5867,586-
مقاومت18,8638,57510,4008,78221,410
مقاومت210,71610,57210,6619,521-
مقاومت311,99311,70510,92210,716-


آخرین اخبار پدرخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر