دلقما

دارویی‌ لقمان‌

1401/05/29 09:48:14
پایانی:1,490
(0.26%)
آخرین:1,500
(0.94%)

تعداد معاملات:81
حجم:1.7M
ارزش معاملات:2.57B
حجم مبنا:10.09M
1,4121,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
1,491
1,505
5,0001
323,500
1,490
1,507
20,0001
223,414
1,486
1,520
245,3162
1,381,981(81%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,641,605(96%)
46(98%)
323,853(19%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
64,229(4%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 73,541,131 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 53,173,727 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39308829811,176-
حمایت21,1761,1521,0141,328-
حمایت11,3271,2791,0471,4224,402
P1,5731,5491,5731,573-
مقاومت11,7241,6761,9081,7254,460
مقاومت21,9701,9461,9411,819-
مقاومت32,1212,0731,9741,970-


آخرین اخبار دلقما

نمایش اخبار قدیمی‌تر