غگرجي

بيسكويت‌ گرجي‌

1401/04/16 22:14:37
پایانی:1,530
(-0.77%)
آخرین:1,505
(-2.39%)

تعداد معاملات:223
حجم:4.21M
ارزش معاملات:6.38B
حجم مبنا:9.8M
1,4651,619
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,000
1,505
1,525
41,2451
2104,642
1,504
1,529
234,1493
2163,155
1,503
1,530
17,0282
3,950,543(87%)
113(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,544,790(100%)
81(100%)
594,247(13%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,489,653 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 85,846,033 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35634476431,072-
حمایت21,0721,0147091,372-
حمایت11,3491,2337741,5574,900
P1,8581,8001,8581,858-
مقاومت12,1352,0192,4772,1584,954
مقاومت22,6442,5862,5422,343-
مقاومت32,9212,8052,6082,644-


آخرین اخبار غگرجی

نمایش اخبار قدیمی‌تر