غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

1401/05/18 18:36:45
پایانی:1,317
(0.15%)
آخرین:1,327
(0.91%)

تعداد معاملات:120
حجم:2.1M
ارزش معاملات:2.78B
حجم مبنا:11.49M
1,2501,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
275,000
1,321
1,337
5,9531
110,000
1,317
1,338
13,4101
240,000
1,310
1,339
19,8001
2,100,926(100%)
65(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,100,926(100%)
43(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 42,567,992 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 64,346,966 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
9
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3663611731954-
حمایت29549287711,137-
حمایت11,1421,0908111,2503,985
P1,4331,4071,4331,433-
مقاومت11,6211,5691,8481,6164,058
مقاومت21,9121,8861,8881,729-
مقاومت32,1002,0481,9281,912-


آخرین اخبار غگرجی

نمایش اخبار قدیمی‌تر