سیمرغ

سیمرغ

1401/05/22 01:06:03
پایانی:21,310
(-1.47%)
آخرین:21,190
(-2.03%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:723,938
20,34022,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
52,532
21,150
21,200
20,2871
28,190
21,130
21,350
8701
2559
21,100
21,370
1,0001
1,480,810(74%)
245(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,688,620(85%)
216(99%)
508,113(26%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
300,303(15%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 128,800,249 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 166,594,871 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,33613,07514,42716,303-
حمایت216,30316,17214,87818,369-
حمایت118,74618,48515,32919,64663,680
P21,71321,58221,71321,713-
مقاومت124,15623,89527,05023,77964,090
مقاومت227,12326,99227,50125,056-
مقاومت329,56629,30527,95227,123-


آخرین اخبار سیمرغ

نمایش اخبار قدیمی‌تر