ودی

بیمه دی

1401/04/05 07:19:01
پایانی:4,918
(0%)
آخرین:4,926
(0.16%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.11M
4,6235,213
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,090
4,750
5,000
100,0001
13,000
4,610
5,098
25,7542
111,145
4,470
5,300
11,0001
2,899,198(100%)
105(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,899,198(100%)
151(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 135,792,912 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.44سرانه فروش حقیقی: 94,425,534 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0001,8492,3673,188-
حمایت23,1883,1122,5403,980-
حمایت14,0743,9232,7134,46914,760
P5,2625,1865,2625,262-
مقاومت16,1485,9977,2066,05415,160
مقاومت27,3367,2607,3796,543-
مقاومت38,2228,0717,5527,336-


آخرین اخبار ودی

نمایش اخبار قدیمی‌تر