کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

1402/09/15 10:42:41
پایانی:15,000
(-0.53%)
آخرین:14,870
(-1.39%)

تعداد معاملات:184
حجم:382,271
ارزش معاملات:5.67B
حجم مبنا:1.08M
14,03016,130
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1895
14,870
14,890
36,3976
110,000
14,860
14,900
12,0002
211,269
14,800
14,920
4401
218,178(57%)
72(99%)
حجمحقیقیتعداد
384,878(100%)
59(100%)
166,700(43%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 45,453,750 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 97,850,338 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,6339,89511,22714,036-
حمایت214,03613,66711,67216,072-
حمایت115,96315,22512,11617,33053,490
P19,36618,99719,36619,366-
مقاومت121,29320,55523,66321,40254,130
مقاومت224,69624,32724,10722,660-
مقاومت326,62325,88524,55224,696-


آخرین اخبار کمنگنز

نمایش اخبار قدیمی‌تر