کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

1401/03/01 11:25:46
پایانی:16,850
(-0.05%)
آخرین:16,860
(0%)

تعداد معاملات:178
حجم:422,059
ارزش معاملات:7.11B
حجم مبنا:884,434
16,02017,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1313
16,830
16,860
39,6843
41,241
16,800
16,880
20,6073
21,094
16,750
16,900
25,6244
423,259(100%)
62(100%)
حجمحقیقیتعداد
423,259(100%)
80(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,030,873 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.29سرانه فروش حقیقی: 89,148,926 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
9
خرید
10
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,99010,22511,33211,970-
حمایت211,97012,08711,70113,662-
حمایت114,42014,65512,07014,70750,270
P16,40016,51716,40016,400-
مقاومت118,85019,08521,66918,09251,350
مقاومت220,83020,94722,03819,137-
مقاومت323,28023,51522,40720,830-


آخرین اخبار کمنگنز

نمایش اخبار قدیمی‌تر