کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

1401/05/22 01:37:26
پایانی:14,690
(-4.85%)
آخرین:14,670
(-4.98%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:900,901
14,67016,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
14,300
14,670
1,926,835130
000
14,680
2,5772
000
14,690
3681
518,224(14%)
118(98%)
حجمحقیقیتعداد
3,760,224(100%)
34(100%)
3,242,000(86%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 64,514,496 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.04سرانه فروش حقیقی: 1,624,637,957 تومانقدرت فروش حقیقی: 25.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,0739,64510,48212,176-
حمایت212,17611,96210,76113,456-
حمایت113,42312,99511,04014,24644,010
P15,52615,31215,52615,526-
مقاومت116,77316,34518,29916,80644,240
مقاومت218,87618,66218,57817,596-
مقاومت320,12319,69518,85718,876-


آخرین اخبار کمنگنز

نمایش اخبار قدیمی‌تر