تليسه

دامداري تليسه نمونه

1401/04/16 20:30:04
پایانی:3,596
(-5.01%)
آخرین:3,570
(-5.7%)

تعداد معاملات:1,205
حجم:14.92M
ارزش معاملات:53.65B
حجم مبنا:4.17M
3,5594,013
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36,189
3,562
3,570
400,2844
232,296
3,561
3,576
32,4732
18,109
3,560
3,580
1,3001
14,907,251(100%)
535(100%)
حجمحقیقیتعداد
14,920,297(100%)
268(100%)
13,046(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,199,017 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 200,199,209 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37333909252,146-
حمایت22,1461,9751,1032,964-
حمایت12,8732,5301,2813,46910,720
P4,2864,1154,2864,286-
مقاومت15,0134,6705,9185,10411,120
مقاومت26,4266,2556,0965,609-
مقاومت37,1536,8106,2756,426-


آخرین اخبار تلیسه

نمایش اخبار قدیمی‌تر