سبزوا

سیمان لار سبزوار

1402/09/06 09:15:42
پایانی:5,590
(-3.62%)
آخرین:5,600
(-3.44%)

تعداد معاملات:340
حجم:2.63M
ارزش معاملات:14.74B
حجم مبنا:1
5,4006,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
186,261
5,580
5,590
1,5001
28,375
5,570
5,600
55,2031
15,376
5,560
5,620
41,6493
2,855,817(95%)
116(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,834,660(99%)
119(99%)
139,371(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
21,157(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 137,620,836 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 133,157,557 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3263,5054,1124,363-
حمایت24,3634,4524,3155,291-
حمایت15,7565,9354,5175,86521,100
P6,7936,8826,7936,793-
مقاومت18,1868,3659,7827,72121,550
مقاومت29,2239,3129,9848,295-
مقاومت310,61610,79510,1879,223-


آخرین اخبار سبزوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر