سبزوا

سیمان لار سبزوار

1401/07/09 14:52:12
پایانی:3,299
(-5.93%)
آخرین:3,262
(-6.98%)

تعداد معاملات:989
حجم:17.31M
ارزش معاملات:57.13B
حجم مبنا:1
3,2623,752
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
3,233
3,262
221,1975
15,000
3,141
3,269
4231
12,000
3,078
3,270
15,5342
16,940,220(98%)
384(99%)
حجمحقیقیتعداد
16,019,932(93%)
244(98%)
376,588(2%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,296,876(7%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 145,535,900 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 216,597,359 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1982,1582,3852,691-
حمایت22,6912,6712,4603,037-
حمایت13,1053,0652,5363,25110,356
P3,5983,5783,5983,598-
مقاومت14,0123,9724,5013,94410,607
مقاومت24,5054,4854,5774,158-
مقاومت34,9194,8794,6524,505-


آخرین اخبار سبزوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر