سبزوا

سيمان لار سبزوار

1401/04/09 15:07:13
پایانی:3,331
(4.88%)
آخرین:3,366
(5.98%)

تعداد معاملات:1,401
حجم:30.36M
ارزش معاملات:101B
حجم مبنا:1
2,9863,366
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
764,684,039
3,366
3,370
30,7811
130,000
3,335
3,404
1,9991
318,701
3,330
3,415
15,5201
30,060,274(99%)
216(100%)
حجمحقیقیتعداد
28,317,692(93%)
718(100%)
300,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,042,582(7%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 463,568,392 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.53سرانه فروش حقیقی: 131,373,582 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4781,3521,6972,294-
حمایت22,2942,2311,8122,821-
حمایت12,8582,7321,9273,14610,332
P3,6743,6113,6743,674-
مقاومت14,2384,1124,9164,20110,602
مقاومت25,0544,9915,0314,526-
مقاومت35,6185,4925,1475,054-


آخرین اخبار سبزوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر