دشیری

شیرین دارو

1401/07/09 15:07:51
پایانی:76,150
(-0.26%)
آخرین:74,100
(-2.94%)

تعداد معاملات:44
حجم:12,441
ارزش معاملات:924M
حجم مبنا:130,976
74,10078,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
74,100
6,4112
000
74,150
781
000
75,000
8311
12,441(100%)
26(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,441(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 36,437,775 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 94,738,215 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,10047,92552,68759,800-
حمایت259,80059,21254,27667,077-
حمایت168,15066,97555,86371,572229,500
P78,85078,26278,85078,850-
مقاومت187,20086,02597,13686,127231,500
مقاومت297,90097,31298,72390,622-
مقاومت3106,250105,075100,31297,900-


آخرین اخبار دشیری

نمایش اخبار قدیمی‌تر