دشیری

شیرین دارو

1401/05/22 17:48:13
پایانی:75,050
(-0.26%)
آخرین:75,000
(-0.33%)

تعداد معاملات:124
حجم:62,659
ارزش معاملات:4.68B
حجم مبنا:132,891
73,00077,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
73,600
75,000
2863
1200
73,500
75,050
1001
1200
73,450
75,150
1001
46,483(74%)
42(98%)
حجمحقیقیتعداد
62,659(100%)
51(100%)
16,176(26%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 83,060,694 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 92,207,018 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,36647,95052,35059,583-
حمایت259,58358,87553,81766,306-
حمایت166,96665,55055,28370,460220,750
P77,18376,47577,18377,183-
مقاومت184,56683,15093,41683,906223,800
مقاومت294,78394,07594,88288,060-
مقاومت3102,166100,75096,35094,783-


آخرین اخبار دشیری

نمایش اخبار قدیمی‌تر