دشیری

شیرین دارو

1402/09/06 09:30:39
پایانی:106,500
(0%)
آخرین:108,100
(1.5%)

تعداد معاملات:8
حجم:512
ارزش معاملات:55.34M
حجم مبنا:187,794
103,350109,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,660
108,100
108,500
1,0001
11,750
105,450
108,600
3002
1884
105,000
109,000
1,1321
2,222(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,222(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,881,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 39,440,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت396,10094,32599,762108,750-
حمایت2108,750107,862101,576117,058-
حمایت1117,850116,075103,388122,191376,850
P130,500129,612130,500130,500-
مقاومت1139,600137,825150,511138,808380,150
مقاومت2152,250151,362152,323143,941-
مقاومت3161,350159,575154,137152,250-


آخرین اخبار دشیری

نمایش اخبار قدیمی‌تر