غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

1401/05/22 00:55:35
پایانی:9,340
(-0.53%)
آخرین:9,200
(-2.02%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
8,8309,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1550
9,180
9,200
2,1931
316,885
9,170
9,250
9,3642
11,295
9,160
9,310
51,4002
463,768(96%)
76(99%)
حجمحقیقیتعداد
462,708(96%)
69(97%)
18,100(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
19,160(4%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 56,994,646 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 62,633,227 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2602,7053,7875,980-
حمایت25,9805,7024,1487,634-
حمایت17,5907,0354,5098,65527,950
P10,31010,03210,31010,310-
مقاومت111,92011,36513,89011,96428,600
مقاومت214,64014,36214,25112,985-
مقاومت316,25015,69514,61214,640-


آخرین اخبار غگلستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر