فتوسا

توليد و توسعه سرب روي ايرانيان

1401/02/29 23:02:40
پایانی:7,500
(-2.47%)
آخرین:7,360
(-4.29%)

تعداد معاملات:3,468
حجم:7M
ارزش معاملات:52.52B
حجم مبنا:2M
7,3108,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
39,815
7,350
7,370
511
219,743
7,340
7,400
1051
420,098
7,330
7,420
10,0512
11,264,498(74%)
737(99%)
حجمحقیقیتعداد
13,336,645(87%)
2,621(99%)
4,034,661(26%)
8(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,962,514(13%)
14(1%)
سرانه خرید حقیقی: 114,631,933 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.00سرانه فروش حقیقی: 38,162,852 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-300-8305352,960-
حمایت22,9602,6959905,045-
حمایت15,1604,6301,4456,33421,980
P8,4208,1558,4208,420-
مقاومت110,62010,09013,27410,50522,400
مقاومت213,88013,61513,72911,794-
مقاومت316,08015,55014,18513,880-


آخرین اخبار فتوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر