فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

1401/07/04 12:59:57
پایانی:7,080
(1.87%)
آخرین:7,350
(5.75%)

تعداد معاملات:845
حجم:2.76M
ارزش معاملات:19.58B
حجم مبنا:1
6,4707,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
91,708,309
7,350
7,390
2,0001
1198,673
7,330
7,400
317,36610
1200,000
7,320
7,420
12,0913
2,280,391(82%)
159(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,371,081(86%)
562(100%)
486,420(18%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
395,730(14%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,541,938 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.40سرانه فروش حقیقی: 29,870,557 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3365,2355,6026,173-
حمایت26,1736,1225,7256,734-
حمایت16,8066,7055,8477,08122,220
P7,6437,5927,6437,643-
مقاومت18,2768,1759,0328,20422,710
مقاومت29,1139,0629,1548,551-
مقاومت39,7469,6459,2779,113-


آخرین اخبار فتوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر