زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

1402/09/15 11:01:54
پایانی:19,430
(1.04%)
آخرین:19,310
(0.41%)

تعداد معاملات:742
حجم:1.91M
ارزش معاملات:37.13B
حجم مبنا:1
17,89020,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1993
19,310
19,320
152
27,540
19,300
19,370
19,9025
23,736
19,280
19,380
6,8263
2,012,816(100%)
132(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,012,816(100%)
399(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 296,280,415 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.02سرانه فروش حقیقی: 98,017,581 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.33

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار زملارد

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر