زملارد

كشاورزي و دامپروري ملارد شير

1401/05/21 13:48:51
پایانی:9,720
(1.67%)
آخرین:9,710
(1.56%)

تعداد معاملات:951
حجم:1.07M
ارزش معاملات:10.52B
حجم مبنا:1.54M
9,09010,030
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,986
9,600
9,710
4291
1834
9,560
9,720
2,9803
1600
9,410
9,730
566
1,072,265(100%)
105(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,073,835(100%)
808(100%)
1,591(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
21(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 99,261,102 تومانقدرت خرید حقیقی: 7.68سرانه فروش حقیقی: 12,917,916 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0563,6354,6476,503-
حمایت26,5036,2924,9858,050-
حمایت18,1067,6855,3229,00629,080
P10,55310,34210,55310,553-
مقاومت112,15611,73514,09712,10029,730
مقاومت214,60314,39214,43413,056-
مقاومت316,20615,78514,77214,603-


آخرین اخبار زملارد

نمایش اخبار قدیمی‌تر