شسم

توليد سموم‌ علف‌ كش

1401/05/28 09:22:22
پایانی:274,300
(-0.12%)
آخرین:263,700
(-3.98%)

تعداد معاملات:16
حجم:557
ارزش معاملات:146M
حجم مبنا:18,229
263,700285,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000000
000000
000000
62(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
62(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,668,866 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 17,006,600 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3219,833214,350222,575241,766-
حمایت2241,766239,025225,318254,334-
حمایت1252,733247,250228,059262,098791,100
P274,666271,925274,666274,666-
مقاومت1285,633280,150299,340287,234791,100
مقاومت2307,566304,825302,081294,998-
مقاومت3318,533313,050304,825307,566-


آخرین اخبار شسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر