كپشير

پشم‌شيشه‌ايران‌

1401/04/16 20:30:04
پایانی:11,400
(-0.69%)
آخرین:11,080
(-3.48%)

تعداد معاملات:259
حجم:790,623
ارزش معاملات:8.96B
حجم مبنا:1.31M
10,91012,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1800
11,090
11,280
10,0001
12,450
11,080
11,290
19,0001
12,000
11,030
11,300
11,7201
765,514(97%)
72(97%)
حجمحقیقیتعداد
774,657(98%)
92(99%)
25,109(3%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
15,966(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 121,206,383 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.26سرانه فروش حقیقی: 95,990,106 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
14
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
7
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,4307,2007,9259,110-
حمایت29,1108,9958,16610,217-
حمایت110,33010,1008,40810,90234,190
P12,01011,89512,01012,010-
مقاومت113,23013,00014,69113,11734,770
مقاومت214,91014,79514,93313,802-
مقاومت316,13015,90015,17514,910-


آخرین اخبار کپشیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر