کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

1401/05/29 10:41:54
پایانی:12,340
(-3.96%)
آخرین:12,270
(-4.51%)

تعداد معاملات:298
حجم:1.38M
ارزش معاملات:17.03B
حجم مبنا:1.16M
12,21013,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
426,430
12,220
12,270
2,1681
18154,431
12,210
12,420
3,0661
13,000
11,530
12,430
21,8331
1,200,320(87%)
107(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,382,620(100%)
76(100%)
182,300(13%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 138,429,428 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 224,493,826 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
10
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,6867,9158,7129,053-
حمایت29,0539,1678,97810,271-
حمایت110,87611,1059,24411,02438,100
P12,24312,35712,24312,243-
مقاومت114,06614,29516,15513,46138,580
مقاومت215,43315,54716,42114,214-
مقاومت317,25617,48516,68715,433-


آخرین اخبار کپشیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر