خزاميا

زامياد

1402/03/19 17:01:32
پایانی:9,000
(-1.2%)
آخرین:8,900
(-2.3%)

تعداد معاملات:7,244
حجم:93.61M
ارزش معاملات:842B
حجم مبنا:10.26M
8,6609,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5572,274
8,830
8,900
50,0001
215,568
8,810
8,910
36,3322
1570
8,800
8,920
126,6573
75,370,052(81%)
2,127(100%)
حجمحقیقیتعداد
84,342,377(90%)
1,933(100%)
18,242,325(19%)
9(0%)
حجمحقوقیتعداد
9,270,000(10%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 318,914,183 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 392,696,012 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
9
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1564,3705,1255,453-
حمایت25,4535,5605,3766,606-
حمایت17,1767,3905,6287,31926,420
P8,4738,5808,4738,473-
مقاومت110,19610,41012,1719,62626,910
مقاومت211,49311,60012,42310,339-
مقاومت313,21613,43012,67511,493-


آخرین اخبار خزامیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر