خزامیا

زامیاد

1402/09/15 10:43:58
پایانی:6,050
(-1.3%)
آخرین:5,990
(-2.28%)

تعداد معاملات:2,304
حجم:32.34M
ارزش معاملات:195B
حجم مبنا:10.26M
5,7106,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
8484,833
5,990
6,000
161,4638
32641,777
5,980
6,010
225,0324
34646,438
5,970
6,030
120,0413
30,410,942(94%)
809(100%)
حجمحقیقیتعداد
31,705,022(98%)
513(99%)
2,047,160(6%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
753,080(2%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 227,424,226 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 373,909,128 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
8
خرید
13
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
8
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,6564,7605,4255,883-
حمایت25,8835,9355,6466,899-
حمایت17,3167,4205,8687,52726,090
P8,5438,5958,5438,543-
مقاومت19,97610,08011,6319,55926,610
مقاومت211,20311,25511,85310,187-
مقاومت312,63612,74012,07511,203-


آخرین اخبار خزامیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر