رنیک

جنرال مکانیک

1401/05/29 11:04:33
پایانی:11,060
(-0.98%)
آخرین:10,730
(-3.93%)

تعداد معاملات:146
حجم:390,443
ارزش معاملات:4.21B
حجم مبنا:1.34M
10,62011,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,123
10,730
10,830
1,3934
377,199
10,720
10,910
49,0091
22,747
10,690
10,920
5,6262
384,501(98%)
67(99%)
حجمحقیقیتعداد
355,443(91%)
60(98%)
5,942(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
35,000(9%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 63,471,359 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 65,519,993 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4235,3806,3357,376-
حمایت27,3767,3556,6538,835-
حمایت19,2439,2006,9719,73732,890
P11,19611,17511,19611,196-
مقاومت113,06313,02015,24812,65533,340
مقاومت215,01614,99515,56613,557-
مقاومت316,88316,84015,88515,016-


آخرین اخبار رنیک

نمایش اخبار قدیمی‌تر