رنیک

جنرال مکانیک

1402/03/20 11:15:00
پایانی:13,070
(-4.94%)
آخرین:13,070
(-4.94%)

تعداد معاملات:148
حجم:1.54M
ارزش معاملات:20.14B
حجم مبنا:1
13,07014,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
131,000
12,120
13,070
2,530,78668
11,000
11,640
13,080
17,9913
12,500
11,250
13,090
185,0001
978,221(63%)
60(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,541,221(100%)
27(100%)
563,000(37%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 213,089,141 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.29سرانه فروش حقیقی: 746,065,128 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
10
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,7606,5307,7259,380-
حمایت29,3809,2658,12311,205-
حمایت111,54011,3108,52112,33440,700
P14,16014,04514,16014,160-
مقاومت116,32016,09018,87815,98541,190
مقاومت218,94018,82519,27617,114-
مقاومت321,10020,87019,67518,940-


آخرین اخبار رنیک

نمایش اخبار قدیمی‌تر