آواپارس

بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه

1402/09/06 09:17:14
پایانی:1,501
(-0.72%)
آخرین:1,503
(-0.59%)

تعداد معاملات:9
حجم:78,100
ارزش معاملات:117M
حجم مبنا:1
1,4671,557
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2469,750
1,503
1,537
62,0003
131,129
1,502
1,538
38,1381
1200,000
1,501
1,539
38,1381
106,670(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
106,670(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,370,556 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 26,685,278 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50


آخرین اخبار آواپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر