قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

1401/04/16 21:38:02
پایانی:2,829
(-4.87%)
آخرین:2,826
(-4.97%)

تعداد معاملات:2,024
حجم:51.21M
ارزش معاملات:144B
حجم مبنا:5.3M
2,8263,122
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,000
2,820
2,826
3,695,75027
12,000
2,800
2,828
15,0001
11,913
2,668
2,830
102,5655
72,342,031(99%)
1,210(100%)
حجمحقیقیتعداد
71,786,484(98%)
1,142(99%)
727,558(1%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,283,105(2%)
6(1%)
سرانه خرید حقیقی: 169,136,864 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.95سرانه فروش حقیقی: 177,831,841 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37207661,1361,415-
حمایت21,4151,4381,2591,980-
حمایت12,2002,2461,3822,3298,814
P2,8952,9182,8952,895-
مقاومت13,6803,7264,5893,4609,112
مقاومت24,3754,3984,7123,809-
مقاومت35,1605,2064,8364,375-


آخرین اخبار قثابت

نمایش اخبار قدیمی‌تر