قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

1402/09/15 10:44:11
پایانی:2,834
(-1.46%)
آخرین:2,817
(-2.05%)

تعداد معاملات:709
حجم:11.45M
ارزش معاملات:32.47B
حجم مبنا:5.39M
2,7333,019
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
732,674
2,816
2,817
15,0001
3244,939
2,815
2,820
70,0001
12,000
2,814
2,821
61,6261
12,065,869(99%)
211(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,065,869(100%)
176(100%)
146,415(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 162,060,060 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 194,287,913 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3831,1781,5302,293-
حمایت22,2932,1901,6472,831-
حمایت12,7912,5861,7643,1639,962
P3,7013,5983,7013,701-
مقاومت14,1993,9944,8154,23910,090
مقاومت25,1095,0064,9324,571-
مقاومت35,6075,4025,0505,109-


آخرین اخبار قثابت

نمایش اخبار قدیمی‌تر