قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

1401/05/22 07:17:31
پایانی:2,270
(0%)
آخرین:2,240
(-1.32%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6.6M
2,1572,383
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,263
2,240
2,246
20,0001
12,853
2,238
2,250
8,5551
110,000
2,234
2,260
3,0001
44,088,668(96%)
794(100%)
حجمحقیقیتعداد
43,493,352(95%)
386(99%)
1,639,383(4%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,234,699(5%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 126,046,947 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 255,776,966 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0569351,1521,613-
حمایت21,6131,5521,2251,945-
حمایت11,9261,8051,2972,1506,745
P2,4832,4222,4832,483-
مقاومت12,7962,6753,1822,8156,910
مقاومت23,3533,2923,2543,020-
مقاومت33,6663,5453,3273,353-


آخرین اخبار قثابت

نمایش اخبار قدیمی‌تر