قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

1402/07/04 16:23:32
پایانی:7,960
(1.27%)
آخرین:8,070
(2.67%)

تعداد معاملات:310
حجم:1.43M
ارزش معاملات:11.46B
حجم مبنا:1.81M
7,4708,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
8,060
8,140
2,5071
150,000
8,050
8,150
5,7372
150,000
8,040
8,160
4,1131
1,436,356(100%)
101(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,286,356(90%)
114(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
150,000(10%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 113,201,918 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.26سرانه فروش حقیقی: 89,819,243 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
12
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
8
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1403,9005,0406,660-
حمایت26,6606,5405,4208,401-
حمایت18,7008,4605,8009,47832,120
P11,22011,10011,22011,220-
مقاومت113,26013,02015,67912,96132,610
مقاومت215,78015,66016,05914,038-
مقاومت317,82017,58016,44015,780-


آخرین اخبار قشیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر