قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

1401/05/22 07:38:18
پایانی:4,950
(0%)
آخرین:4,810
(-2.82%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.03M
4,6535,247
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
4,700
5,070
11,0211
000
5,080
201
000
5,170
9,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3426-957222,583-
حمایت22,5832,3229953,832-
حمایت13,6963,1751,2674,60414,410
P5,8535,5925,8535,853-
مقاومت16,9666,4458,3527,10214,690
مقاومت29,1238,8628,6247,874-
مقاومت310,2369,7158,8979,123-


آخرین اخبار قشیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر