بمپنا

توليد برق عسلويه مپنا

1401/05/28 08:40:36
پایانی:5,980
(-1.32%)
آخرین:5,890
(-2.8%)

تعداد معاملات:234
حجم:2.1M
ارزش معاملات:12.57B
حجم مبنا:1
5,7606,360
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
5,840
5,890
26,0412
15,000
5,830
6,030
7,0391
120,000
5,820
6,040
60,0001
1,920,233(91%)
118(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,417,486(67%)
71(97%)
181,948(9%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
684,695(33%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 97,313,502 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 119,388,257 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4108801,7153,610-
حمایت23,6103,3451,9934,885-
حمایت14,7504,2202,2715,67417,510
P6,9506,6856,9506,950-
مقاومت18,0907,5609,5088,22517,850
مقاومت210,29010,0259,7869,014-
مقاومت311,43010,90010,06510,290-


آخرین اخبار بمپنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر