توریل

توکاریل

1402/09/15 10:43:46
پایانی:5,920
(-1%)
آخرین:5,970
(-0.16%)

تعداد معاملات:234
حجم:2.37M
ارزش معاملات:14.06B
حجم مبنا:1
5,6906,270
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5121,513
5,910
5,980
59,6452
7462,737
5,900
5,990
31,5652
4207,956
5,890
6,000
27,4373
2,361,452(99%)
87(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,358,758(99%)
93(99%)
30,971(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
33,665(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 160,687,308 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.07سرانه فروش حقیقی: 150,148,896 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
10
خرید
14
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4532,3003,0854,176-
حمایت24,1764,1003,3465,376-
حمایت15,5935,4403,6086,11720,740
P7,3167,2407,3167,316-
مقاومت18,7338,58010,4118,51621,030
مقاومت210,45610,38010,6739,257-
مقاومت311,87311,72010,93510,456-


آخرین اخبار توریل

نمایش اخبار قدیمی‌تر