توریل

توکاریل

1401/04/11 18:16:26
پایانی:7,740
(-0.89%)
آخرین:7,740
(-0.89%)

تعداد معاملات:259
حجم:1.37M
ارزش معاملات:10.58B
حجم مبنا:1.92M
7,4208,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
212,000
7,660
7,750
2,0002
32,780
7,570
7,760
11,0002
212,168
7,550
7,770
1,0001
760,609(55%)
94(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,372,000(100%)
96(100%)
611,391(45%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 62,628,868 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 110,617,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2163,9004,5405,813-
حمایت25,8135,6554,7536,791-
حمایت16,7766,4604,9667,39522,620
P8,3738,2158,3738,373-
مقاومت19,3369,02010,5139,35123,180
مقاومت210,93310,77510,7269,955-
مقاومت311,89611,58010,94010,933-


آخرین اخبار توریل

نمایش اخبار قدیمی‌تر