كاذر

فرآورده‌هاي‌نسوزآذر

1401/05/21 13:12:09
پایانی:9,710
(-4.52%)
آخرین:9,670
(-4.91%)

تعداد معاملات:560
حجم:3.96M
ارزش معاملات:38.49B
حجم مبنا:1.54M
9,67010,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
10430,949
9,670
9,680
5301
198,721
9,010
9,760
1,2761
000
9,790
5,5502
2,778,466(70%)
231(97%)
حجمحقیقیتعداد
3,895,832(98%)
90(99%)
1,187,594(30%)
6(3%)
حجمحقوقیتعداد
70,228(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 116,791,795 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 420,316,985 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,4633,9554,9076,876-
حمایت26,8766,6225,2258,332-
حمایت18,2737,7655,5429,23129,010
P10,68610,43210,68610,686-
مقاومت112,08311,57513,79712,14229,580
مقاومت214,49614,24214,11413,041-
مقاومت315,89315,38514,43214,496-


آخرین اخبار کاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر