کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

1401/02/31 08:14:13
پایانی:13,930
(0%)
آخرین:14,010
(0.57%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.06M
13,24014,620
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
13
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,5209,75510,49710,770-
حمایت210,77010,88710,74511,904-
حمایت112,49012,72510,99212,60542,380
P13,74013,85713,74013,740-
مقاومت115,46015,69517,42714,87443,070
مقاومت216,71016,82717,67415,575-
مقاومت318,43018,66517,92216,710-


آخرین اخبار کاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر