ثاخت

بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان

1401/04/16 20:35:19
پایانی:2,574
(0.15%)
آخرین:2,536
(-1.32%)

تعداد معاملات:841
حجم:17.37M
ارزش معاملات:44.71B
حجم مبنا:5.82M
2,4422,698
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
219,524
2,535
2,540
9,6952
1100,000
2,534
2,560
36,9004
110,000
2,531
2,565
55,9552
13,584,855(55%)
305(97%)
حجمحقیقیتعداد
24,760,139(100%)
445(100%)
11,175,284(45%)
8(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 114,647,268 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 143,219,320 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5851,6291,7571,797-
حمایت21,7971,8191,8001,993-
حمایت12,0982,1421,8432,1147,220
P2,3102,3322,3102,310-
مقاومت12,6112,6552,9542,5067,357
مقاومت22,8232,8452,9972,627-
مقاومت33,1243,1683,0402,823-


آخرین اخبار ثاخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر