اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/06/01
20:20
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: __ 💢  فلزات اساسی: #فجهان، #زنگان، #فسپا، #فسازان، #فولای، #فولاژ 💢  شیمیایی: #پترول، #شاروم، #ش...

🟢


💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند:


_ _💢 فلزات اساسی: #فجهان، #زنگان، #فسپا، #فسازان، #فولای، #فولاژ


💢 شیمیایی: #پترول، #شاروم، #شکربن، #شوینده، #شسینا، #شفارس، #شیراز، #زنجان، #شفارا، #شکلر، #شپارس، #شگل


💢 فعالیت هنری: #وهنر


💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا


💢 اطلاعات و ارتباطات: #اوان، #اپرداز


💢 رایانه: #رانفور


💢 انبوه‌سازی: #کرمان، #ثنور، #ثشاهد، #ثغرب، #کیسون، #ثرود، #ثنوسا، #ثقزوی، #ثتران، #ثالوند، #ثشرق، #ثمسکن، #ثزاگرس


💢 تامین‌مالی: #کالا، #انرژی


💢 بیمه: #وحکمت، ما، #کوثر، #ومعلم، #وسین، #بنو


💢 حمل و نقل: #حکشتی، #حفارس، #حآسا


💢 سایر واسطه گری های مالی: #ولساپا


💢 بانک: #دی، #سامان، #وگردش، #وخاور


💢 سرمایه گذاری: #وهامون، #سدبیر، #ومدیر، #وپویا، #سرچشمه، #وسپه، #واحصا، #وبیمه، #واتی، #وملت، #وسنا، #ومشان


💢 هتل: #سمگا


💢 سایر محصولات کانی غیر فلزی: #کهمدا، #کتوکا، #کپشیر، #کفرا


💢 سیمان: #سکرد، #سهرمز، #سصفها، #سشمال، #سخواف، #سدشت، #ساربیل


💢 کاشی: #کترام، #کهرام


💢 خرده فروشی: #قاسم


💢 پیمانکاری صنعتی: #خصدرا


💢 دارویی: #دعبید، #دلقما، #کی_بی_سی، #دپارس


💢 غذایی: #غزر، #غبشهر، #غگیلا، #غمینو، #غکورش، #غپینو، #غدام، #غسالم، #غشهداب، #وبشهر، #غچین، #غمهرا، #غشاذر، #غبهنوش، #تبرک،، #غالبر، #غپآذر، #غشوکو، #غشان، #غناب


💢 عرضه برق و گاز: #آبادا، #بگیلان، #بجهرم، #بکهنوج، #وهور، #دماوند، #بزاگرس، #ونیرو


💢 قند: #قجام، #قشکر، #قمرو، #قهکمت


💢 خودرو: #خزامیا، #خمحرکه، #خزر، #خوساز، #خمهر، #خاذین، #خکار، #خرینگ، #خفنر، #خمحور، #خشرق، #تشتاد


💢 ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی: #لکما


💢 ماشین آلات و دستگاه های برقی: #بشهاب، #نیرو


💢 ماشین آلات و تجهیزات: #لبوتان #تمحرکه، #تفیرو


💢 ساخت محصولات فلزی: #فاراک، #فاما، #فکمند


💢 لاستیک: #پکویر، #پدرخش، #پتایر، #پکرمان،


💢 کاغذ: #چکاپا، #لطیف، #چکارن


💢 چوب: #چخزر


💢 منسوجات: #نطرین


💢 استخراج سایر معادن: #کماسه


💢 استخراج کانه های فلزی: #کاما، #تجلی


💢 استخراج نفت: #حفاری


💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال، #کشرق


💢 زراعت: #سپید، #تلیسه، #زکشت، #زگلدشت، #زدشت
💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.۱۴۰۱/۰۶/۰۱


⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0