فسازان

غلتک سازان سپاهان

1401/05/22 02:40:13
پایانی:3,293
(0.24%)
آخرین:3,292
(0.21%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4.71M
3,1213,449
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,203
3,290
3,290
3,2031
12,706
3,284
3,295
30,0001
12,500
3,281
3,296
11,5702
6,836,631(93%)
167(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,233,062(85%)
183(99%)
511,214(7%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,114,783(15%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 134,808,538 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 112,161,055 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7981,7111,9742,412-
حمایت22,4122,3682,0622,814-
حمایت12,8522,7652,1503,0639,872
P3,4663,4223,4663,466-
مقاومت13,9063,8194,4333,8689,992
مقاومت24,5204,4764,5214,117-
مقاومت34,9604,8734,6094,520-


آخرین اخبار فسازان

نمایش اخبار قدیمی‌تر