فسازان

غلتك سازان سپاهان

1401/04/09 15:38:58
پایانی:3,756
(-1.44%)
آخرین:3,797
(-0.36%)

تعداد معاملات:490
حجم:4.1M
ارزش معاملات:15.42B
حجم مبنا:3.99M
3,6224,002
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
3,760
3,800
99,3001
110,000
3,757
3,809
2,2001
25,000
3,742
3,810
36,2233
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0557341,2832,474-
حمایت22,4742,3131,4663,313-
حمایت13,2522,9311,6493,83111,930
P4,6714,5104,6714,671-
مقاومت15,4495,1286,4105,51012,115
مقاومت26,8686,7076,5936,028-
مقاومت37,6467,3256,7766,868-


آخرین اخبار فسازان

نمایش اخبار قدیمی‌تر