غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

1401/05/22 02:34:59
پایانی:50,460
(-3.2%)
آخرین:50,240
(-3.62%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:296,795
49,53054,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1415
49,640
50,240
1,3502
1107
49,630
50,280
2001
1524
49,620
50,440
1,0001
225,956(94%)
138(99%)
حجمحقیقیتعداد
239,956(100%)
55(100%)
14,000(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,621,302 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 220,148,722 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.66
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت332,76031,13034,31540,760-
حمایت240,76039,94535,37745,626-
حمایت145,50043,87036,43848,633152,570
P53,50052,68553,50053,500-
مقاومت158,24056,61064,04158,366155,840
مقاومت266,24065,42565,10261,373-
مقاومت370,98069,35066,16566,240-


آخرین اخبار غبهنوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر