غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

1402/09/06 09:12:00
پایانی:82,860
(0%)
آخرین:82,860
(0%)

تعداد معاملات:3
حجم:495
ارزش معاملات:41.01M
حجم مبنا:176,139
78,72087,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2250
82,200
82,850
1841
37,600
82,000
82,860
5,3232
1612
81,560
82,900
1001
495(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
495(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 13,671,900 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 41,015,700 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت332,22331,68540,12249,636-
حمایت249,63649,36742,93762,529-
حمایت165,97365,43545,74870,494244,930
P83,38683,11783,38683,386-
مقاومت199,72399,185118,87196,279250,620
مقاومت2117,136116,867121,682104,244-
مقاومت3133,473132,935124,497117,136-


آخرین اخبار غبهنوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر