غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

1401/04/04 15:03:22
پایانی:57,990
(0.03%)
آخرین:58,000
(0.05%)

تعداد معاملات:211
حجم:224,471
ارزش معاملات:13.01B
حجم مبنا:258,755
55,08060,860
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,500
57,920
58,000
8431
11,036
57,910
58,100
16,4183
11,000
57,870
58,110
5,0951
87,971(39%)
50(98%)
حجمحقیقیتعداد
177,583(79%)
98(99%)
136,500(61%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
46,888(21%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 102,028,765 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 105,082,022 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,76335,47039,05045,216-
حمایت245,21644,57040,24450,686-
حمایت151,08349,79041,43754,066167,820
P59,53658,89059,53659,536-
مقاومت165,40364,11072,46265,006171,350
مقاومت273,85673,21073,65568,386-
مقاومت379,72378,43074,85073,856-


آخرین اخبار غبهنوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر