غبهنوش

بهنوش‌ ايران‌

1402/03/19 17:38:39
پایانی:76,880
(-1.61%)
آخرین:75,900
(-2.86%)

تعداد معاملات:592
حجم:476,082
ارزش معاملات:36.6B
حجم مبنا:195,109
74,24082,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1159
75,900
75,900
1,3532
2142
75,670
76,090
20,0001
179
75,560
76,520
11,9471
476,082(100%)
186(100%)
حجمحقیقیتعداد
476,082(100%)
193(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 196,780,560 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 189,643,441 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,01319,96529,28746,706-
حمایت246,70644,68232,39760,951-
حمایت161,30357,25535,50369,751227,240
P83,99681,97283,99683,996-
مقاومت198,59394,545116,29698,241231,570
مقاومت2121,286119,262119,402107,041-
مقاومت3135,883131,835122,512121,286-


آخرین اخبار غبهنوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر