شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

1401/03/01 06:17:55
پایانی:21,980
(-4.39%)
آخرین:21,630
(-5.91%)

تعداد معاملات:1,533
حجم:3.78M
ارزش معاملات:83.12B
حجم مبنا:652,458
21,62024,360
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
20,810
22,200
2,9722
1250
20,550
22,880
5001
1250
20,530
22,970
3,1291
2,993,899(79%)
545(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,781,033(100%)
546(100%)
787,134(21%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 120,744,770 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 152,210,815 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,5108,69511,11211,160-
حمایت211,16011,75211,91814,853-
حمایت117,18018,36512,72417,13667,480
P20,83021,42220,83020,830-
مقاومت126,85028,03533,67524,52369,680
مقاومت230,50031,09234,48126,806-
مقاومت336,52037,70535,28730,500-


آخرین اخبار شوینده

نمایش اخبار قدیمی‌تر