ومدیر

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

1401/05/18 17:39:11
پایانی:3,741
(0.4%)
آخرین:3,769
(1.15%)

تعداد معاملات:467
حجم:1.21M
ارزش معاملات:4.6B
حجم مبنا:4.12M
3,5403,912
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,000
3,752
3,769
6172
112,728
3,751
3,770
1,0153
441,626
3,750
3,772
5,4971
995,416(82%)
71(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,217,903(100%)
376(99%)
223,591(18%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,104(0%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 52,448,609 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.33سرانه فروش حقیقی: 12,117,487 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9442,9343,0783,243-
حمایت23,2433,2383,1263,463-
حمایت13,5213,5113,1743,59911,235
P3,8203,8153,8203,820-
مقاومت14,0984,0884,4254,04011,400
مقاومت24,3974,3924,4734,176-
مقاومت34,6754,6654,5214,397-


آخرین اخبار ومدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر