بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

1401/02/31 07:01:36
پایانی:96,650
(0%)
آخرین:95,800
(-0.87%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:155,199
91,820101,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,193
95,800
96,290
1,5001
2159
95,680
96,480
1,0001
35,164
95,600
96,730
6852
309,814(95%)
321(99%)
حجمحقیقیتعداد
325,599(100%)
279(100%)
16,000(5%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
215(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 93,282,003 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 112,792,628 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت369,99069,22073,65079,620-
حمایت279,62079,23575,12786,389-
حمایت187,71086,94076,60390,570287,180
P97,34096,95597,34097,340-
مقاومت1105,430104,660114,996104,109290,570
مقاومت2115,060114,675116,472108,290-
مقاومت3123,150122,380117,950115,060-


آخرین اخبار بشهاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر