بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

1401/05/21 12:40:37
پایانی:68,040
(-0.38%)
آخرین:67,400
(-1.31%)

تعداد معاملات:180
حجم:75,613
ارزش معاملات:5.1B
حجم مبنا:220,459
64,89071,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,333
67,400
67,700
2981
1719
67,250
67,720
1,0001
11,000
67,220
67,770
5972
75,613(100%)
75(100%)
حجمحقیقیتعداد
75,613(100%)
65(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 68,596,113 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 79,149,361 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت341,43338,90043,65053,466-
حمایت253,46652,20045,23460,724-
حمایت160,43357,90046,81765,208201,800
P72,46671,20072,46672,466-
مقاومت179,43376,90087,98279,724204,290
مقاومت291,46690,20089,56584,208-
مقاومت398,43395,90091,15091,466-


آخرین اخبار بشهاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر