لطيف

محصولات كاغذي لطيف

1401/05/21 16:58:04
پایانی:35,900
(-1.23%)
آخرین:35,800
(-1.51%)

تعداد معاملات:511
حجم:149,178
ارزش معاملات:5.35B
حجم مبنا:1
34,55038,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1309
35,250
35,850
1641
11,000
35,050
35,950
1421
1658
35,000
36,000
4,9906
147,478(99%)
68(99%)
حجمحقیقیتعداد
149,178(100%)
413(100%)
1,700(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,859,708 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.00سرانه فروش حقیقی: 12,967,288 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت322,03320,40023,15029,166-
حمایت229,16628,35024,06733,368-
حمایت133,03331,40024,98335,964110,200
P40,16639,35040,16640,166-
مقاومت144,03342,40048,81644,368111,400
مقاومت251,16650,35049,73246,964-
مقاومت355,03353,40050,65051,166-


آخرین اخبار لطیف

نمایش اخبار قدیمی‌تر