کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

1402/09/15 11:00:53
پایانی:127,150
(0.03%)
آخرین:124,200
(-2.28%)

تعداد معاملات:62
حجم:18,739
ارزش معاملات:2.38B
حجم مبنا:1
118,250135,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1339
124,200
126,200
521
1698
124,150
126,300
3,0001
15,628
124,100
126,400
1001
20,026(100%)
24(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,026(100%)
27(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,096,079 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 94,307,625 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت355,31647,27566,662102,133-
حمایت2102,13398,11273,130131,757-
حمایت1132,866124,82579,590150,059495,550
P179,683175,662179,683179,683-
مقاومت1210,416202,375247,609209,307513,900
مقاومت2257,233253,212254,069227,609-
مقاومت3287,966279,925260,537257,233-


آخرین اخبار کشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر