كشرق

صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود

1401/05/21 13:59:21
پایانی:83,650
(0.42%)
آخرین:83,800
(0.6%)

تعداد معاملات:75
حجم:46,485
ارزش معاملات:3.93B
حجم مبنا:179,319
78,35088,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1825
83,850
85,900
1001
171
83,800
85,950
12,0001
163
83,700
86,000
4,9674
68,176(100%)
36(100%)
حجمحقیقیتعداد
65,932(97%)
48(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,244(3%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 158,414,511 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 114,900,245 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.73
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
16
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت351,40049,60055,30064,600-
حمایت264,60063,70057,20173,309-
حمایت174,20072,40059,10078,690252,400
P87,40086,50087,40087,400-
مقاومت197,00095,200108,49996,109255,800
مقاومت2110,200109,300110,398101,490-
مقاومت3119,800118,000112,300110,200-


آخرین اخبار کشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر