ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

1401/07/09 14:10:19
پایانی:26,650
(-4.78%)
آخرین:26,600
(-4.96%)

تعداد معاملات:380
حجم:1.52M
ارزش معاملات:40.7B
حجم مبنا:535,906
26,60029,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,507
26,600
26,700
5001
1378
26,360
26,830
11,4241
1196
26,350
26,840
2,3001
695,920(46%)
140(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,527,413(100%)
123(100%)
831,493(54%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 132,473,342 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 330,939,483 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,4339,29012,77518,546-
حمایت218,54617,97513,93723,871-
حمایت124,37323,23015,09827,16189,520
P32,48631,91532,48632,486-
مقاومت138,31337,17045,30137,81190,540
مقاومت246,42645,85546,46241,101-
مقاومت352,25351,11047,62546,426-


آخرین اخبار ساربیل

نمایش اخبار قدیمی‌تر