ساربيل

سيمان آرتا اردبيل

1401/04/09 14:56:42
پایانی:31,130
(-1.54%)
آخرین:30,800
(-2.59%)

تعداد معاملات:209
حجم:310,394
ارزش معاملات:9.58B
حجم مبنا:481,850
30,04033,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
30,480
30,750
15,0002
1700
30,240
30,800
2,3491
1800
30,230
30,990
2501
111,106(36%)
57(95%)
حجمحقیقیتعداد
310,394(100%)
44(100%)
199,288(64%)
3(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,679,469 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 219,603,755 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,78324,38525,76225,936-
حمایت225,93626,23726,22228,041-
حمایت129,29329,89526,68129,34196,540
P31,44631,74731,44631,446-
مقاومت134,80335,40538,61833,55197,950
مقاومت236,95637,25739,07734,851-
مقاومت340,31340,91539,53736,956-


آخرین اخبار ساربیل

نمایش اخبار قدیمی‌تر