شیراز

پتروشیمی‌شیراز

1401/05/22 06:56:34
پایانی:68,230
(0%)
آخرین:68,800
(0.83%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.46M
64,14072,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2264
68,800
68,900
6511
2590
68,570
69,000
1,9262
15,000
68,540
69,200
2202
109,547(63%)
81(98%)
حجمحقیقیتعداد
154,424(89%)
70(97%)
64,778(37%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
19,901(11%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 92,276,442 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 150,519,278 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
13
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,29348,46051,85056,906-
حمایت256,90656,49052,98062,086-
حمایت162,85362,02054,11065,286207,120
P70,46670,05070,46670,466-
مقاومت176,41375,58083,48975,646208,720
مقاومت284,02683,61084,61978,846-
مقاومت389,97389,14085,75084,026-


آخرین اخبار شیراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر