شیراز

پتروشیمی‌شیراز

1401/04/16 20:40:33
پایانی:73,180
(0%)
آخرین:73,200
(0.02%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.37M
68,79077,570
481,892(70%)
153(96%)
حجمحقیقیتعداد
278,583(40%)
117(96%)
206,696(30%)
6(4%)
حجمحقوقیتعداد
410,005(60%)
5(4%)
سرانه خرید حقیقی: 230,489,258 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 174,245,332 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
14
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت364,82364,79566,86768,996-
حمایت268,99668,98267,55872,163-
حمایت173,11373,08568,24974,119231,230
P77,28677,27277,28677,286-
مقاومت181,40381,37586,21080,453233,130
مقاومت285,57685,56286,90182,409-
مقاومت389,69389,66587,59285,576-


آخرین اخبار شیراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر