شيراز

پتروشيمي‌شيراز

1402/03/18 12:16:21
پایانی:33,480
(-0.71%)
آخرین:33,200
(-1.54%)

تعداد معاملات:1,299
حجم:3.02M
ارزش معاملات:101B
حجم مبنا:2.98M
31,36036,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
810,654
33,200
33,300
19,0952
1151
33,180
33,310
1131
1200
33,150
33,340
2,5781
2,764,325(91%)
498(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,913,207(96%)
234(99%)
260,000(9%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
111,118(4%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 185,842,572 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 416,812,693 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,50016,85019,57525,600-
حمایت225,60024,77520,48429,763-
حمایت129,40027,75021,39232,33699,580
P36,50035,67536,50036,500-
مقاومت140,30038,65045,00740,663100,280
مقاومت247,40046,57545,91543,236-
مقاومت351,20049,55046,82547,400-


آخرین اخبار شیراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر