قاسم

قاسم ایران

1402/09/15 11:02:06
پایانی:7,540
(-3.33%)
آخرین:7,410
(-5%)

تعداد معاملات:538
حجم:5.18M
ارزش معاملات:39.21B
حجم مبنا:1
7,4108,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
6,660
7,410
1,415,28412
22,600
6,600
7,550
1,4301
1100,000
6,560
7,620
20,0852
2,966,592(41%)
196(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,954,873(95%)
87(97%)
4,338,863(59%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
350,582(5%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 114,122,977 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.19سرانه فروش حقیقی: 602,755,660 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9461,2752,5375,143-
حمایت25,1434,8072,9587,072-
حمایت16,9966,3253,3798,26426,410
P10,1939,85710,19310,193-
مقاومت112,04611,37514,32012,12226,760
مقاومت215,24314,90714,74113,314-
مقاومت317,09616,42515,16215,243-


آخرین اخبار قاسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر