قاسم

قاسم ایران

1401/05/22 06:56:34
پایانی:4,796
(0%)
آخرین:4,801
(0.1%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
4,5575,035
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3109,595
4,800
4,835
40,6133
11,050
4,770
4,840
5,0001
12,102
4,739
4,850
61,8603
989,931(48%)
44(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,081,536(100%)
79(100%)
1,091,605(52%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 107,902,479 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 126,367,679 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
18
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
11
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4203,4333,6613,864-
حمایت23,8643,8703,7374,212-
حمایت14,3324,3453,8134,42714,408
P4,7764,7824,7764,776-
مقاومت15,2445,2575,7885,12414,551
مقاومت25,6885,6945,8645,339-
مقاومت36,1566,1695,9415,688-


آخرین اخبار قاسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر