زدشت

كشت و صنعت دشت خرم دره

1401/04/16 21:17:07
پایانی:23,950
(-2.83%)
آخرین:23,600
(-4.25%)

تعداد معاملات:478
حجم:964,048
ارزش معاملات:23.1B
حجم مبنا:626,305
23,20026,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,575
23,600
23,850
3601
2952
23,550
23,950
1,3002
56,239
23,500
24,000
18,5366
1,719,968(84%)
287(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,047,975(100%)
292(100%)
328,007(16%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 143,530,430 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 167,976,031 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,5508,17510,66213,900-
حمایت213,90013,71211,49217,700-
حمایت118,50018,12512,32120,04969,250
P23,85023,66223,85023,850-
مقاومت128,45028,07533,87827,65070,500
مقاومت233,80033,61234,70729,999-
مقاومت338,40038,02535,53733,800-


آخرین اخبار زدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر