زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

1402/09/06 09:15:41
پایانی:27,700
(-1.94%)
آخرین:27,800
(-1.59%)

تعداد معاملات:55
حجم:109,943
ارزش معاملات:3.04B
حجم مبنا:1
26,30030,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
713,661
27,750
27,800
48,4895
12,000
27,700
27,850
13,0643
1428,413
27,650
27,900
2,1892
110,341(84%)
31(94%)
حجمحقیقیتعداد
110,341(92%)
18(95%)
21,266(16%)
2(6%)
حجمحقوقیتعداد
9,897(8%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 98,595,022 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 169,802,538 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,40018,95021,35024,650-
حمایت224,65024,42522,15028,317-
حمایت129,00028,55022,95030,58299,350
P34,25034,02534,25034,250-
مقاومت138,60038,15043,74937,917100,800
مقاومت243,85043,62544,54940,182-
مقاومت348,20047,75045,35043,850-


آخرین اخبار زدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر