زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

1401/05/22 01:21:45
پایانی:19,530
(-3.07%)
آخرین:19,040
(-5.5%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:813,009
18,95021,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,536
19,040
19,350
1,9231
311,253
19,000
19,370
2,9001
22,000
18,970
19,450
1,0001
690,742(93%)
121(98%)
حجمحقیقیتعداد
742,356(100%)
89(100%)
51,614(7%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 111,489,183 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 162,901,266 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,3607,4309,36513,160-
حمایت213,16012,69510,01016,116-
حمایت116,10015,17010,65517,94356,940
P20,90020,43520,90020,900-
مقاومت123,84022,91027,42423,85658,890
مقاومت228,64028,17528,06925,683-
مقاومت331,58030,65028,71528,640-


آخرین اخبار زدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر