قمرو

قند مرودشت‌

1402/09/15 10:39:50
پایانی:9,820
(1.13%)
آخرین:9,910
(2.05%)

تعداد معاملات:85
حجم:1.03M
ارزش معاملات:10.23B
حجم مبنا:1.54M
9,04010,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2185,068
9,900
9,910
43,2605
25,800
9,720
9,920
35,2433
1840
9,710
9,930
22,7001
159,729(15%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
1,010,661(98%)
44(98%)
876,632(85%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
25,700(2%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 92,266,987 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.41سرانه فروش حقیقی: 225,561,159 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4303,5054,5525,450-
حمایت25,4505,4874,9017,050-
حمایت17,6207,6955,2508,03928,790
P9,6409,6779,6409,640-
مقاومت111,81011,88514,32911,24029,090
مقاومت213,83013,86714,67812,229-
مقاومت316,00016,07515,02713,830-


آخرین اخبار قمرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر