سامان

بانك سامان

1401/04/09 03:29:21
پایانی:3,223
(2.97%)
آخرین:3,223
(2.97%)

تعداد معاملات:527
حجم:32.03M
ارزش معاملات:103B
حجم مبنا:13.7M
3,0373,223
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5910,880,401
3,223
3,223
3,5341
150,000
3,200
3,250
2,0001
120,000
3,158
3,260
200,0001
23,472,647(73%)
83(97%)
حجمحقیقیتعداد
20,137,568(63%)
147(97%)
8,564,921(27%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
11,900,000(37%)
4(3%)
سرانه خرید حقیقی: 911,473,991 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.06سرانه فروش حقیقی: 441,519,603 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9371,8812,0972,426-
حمایت22,4262,3982,1692,757-
حمایت12,8032,7472,2412,9619,504
P3,2923,2643,2923,292-
مقاومت13,6693,6134,1183,6239,621
مقاومت24,1584,1304,1903,827-
مقاومت34,5354,4794,2624,158-


آخرین اخبار سامان

نمایش اخبار قدیمی‌تر