ومشان

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
9
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
4
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3109,216105,200120,425143,683-
حمایت2143,683141,675125,504166,947-
حمایت1170,116166,100130,577181,319584,100
P204,583202,575204,583204,583-
مقاومت1231,016227,000262,522227,847589,650
مقاومت2265,483263,475267,595242,219-
مقاومت3291,916287,900272,675265,483-

آخرین اخبار ومشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر