ومشان

س. فني و مهندسي مشانير

1401/05/21 13:06:55
پایانی:48,600
(0.93%)
آخرین:49,550
(2.9%)

تعداد معاملات:30
حجم:31,566
ارزش معاملات:1.56B
حجم مبنا:100,000
46,75049,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1798,630
49,550
000
15,000
49,000
000
11,500
47,300
000
58,379(94%)
13(93%)
حجمحقیقیتعداد
62,379(100%)
46(100%)
4,000(6%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 218,247,646 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.31سرانه فروش حقیقی: 65,904,769 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
9
خرید
8
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,35032,52535,36239,850-
حمایت239,85039,43736,30944,185-
حمایت144,70043,87537,25446,864148,650
P51,20050,78751,20051,200-
مقاومت156,05055,22561,84555,535148,650
مقاومت262,55062,13762,79058,214-
مقاومت367,40066,57563,73762,550-


آخرین اخبار ومشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر